Cyklo Piła

Regulamin Sprawdzianów Kolarskich CYKLO PIŁA 2017

 1. Cele imprezy:

propagowanie aktywnego wypoczynku,

promocja cennych krajobrazowo okolic Piły,

wpisanie imprezy w coroczny kalendarz imprez rowerowych

rozwój kolarstwa i jego propagowanie wśród młodzieży.

wyłonienie najlepszych kolarzy i walka o koszulki MISTRZÓW PIŁY 2017 (Mistrz Piły – jazda indywidualna na czas, Mistrz Piły – wyścigi ze startu wspólnego) w kategorii OPEN, wśród mieszkańców powiatu pilskiego.

Mistrzem Piły 2017 zostanie najwyżej sklasyfikowany zawodnik spośród mieszkańców powiatu pilskiego – w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu ze startu wspólnego.

 

CYKLO PIŁA jest imprezą otwartą, więc jest możliwy start zawodników z całego kraju.

Sprawdziany kolarskie CYKLO PIŁA zostaną rozegrane w 13 osobnych edycjach.

Rywalizacja Cyklo Piła 2016 – odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe (pkt. 6 Regulaminu).

 2. Organizatorzy:

KAMELEONTEAM Kolarska Grupa Masters, MOSiR Piła

 3. Zapisy

BIURO ZAWODÓW – Domek Lotnika – na pilskim lotnisku.

Zapisy na wszystkie pilskie odycje odbywają się za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.kameleonteam.pl/zgloszenia-cyklo-pila/, w którym należy także zaznaczyć chęć rozpoczęcia rywalizacji w ramach CYKLO PIŁA,

opłatę startową w wysokości 30zł należy wpłacić na konto KGM KAMELEONTEAM

nr 57 8943 0004 0009 4559 2000 0010

w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię oraz PESEL a także w Biurze Zawodów w dniu ich rozpoczęcia (zapisy i wpłaty) w godz. 17:15 do 18:00

 4. Punktacja:

Mistrzem Piły 2017 zostanie najwyżej sklasyfikowany zawodnik spośród mieszkańców powiatu pilskiego (pkt. 1 regulaminu) – w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu ze startu wspólnego.

Do walki o koszulkę Mistrza Piły pod uwagę bierzemy najlepsze 7 wyników ze startu współnego z poszczególnych edycji. Nie ma konieczności startu we wszystkich sprawdzianach.

Etapy jazdy na czas wyłonią MISTRZA PIŁY W JEŹDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS, wygra ten zawodnik, który uzyska najkrótszą sumę czasów z dwóch pilskich etapów czasowych (edycja 2 i 12ta).

Zwycięzcą CYKLO PIŁA 2017 w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie zawodnik/zawodniczka, którzy zdobędą najwięcej punktów w 8 najlepszych startach. W sytuacji równej ilości punktów o zwycięstwie końcowym decyduje zajęte miejsce na finałowej edycji CYKLO PIŁA 2017 r.

Klasyfikowani w rywalizacji o zwycięstwo w ramach CYKLO PIŁA 2017 będę zawodnicy/zawodniczki, którzy wzięli udział (nie koniecznie ukończyli) w co najmniej 7 edycjach zawodów.

Etap 6 – górski – w NIETUSZKOWIE – jest specjalnie punktowany do standardowych punktów każdy, kto ukończy tą edycję otrzymuje + 30 pkt. Extra!

Etap 7 i 8 w Debrznie – za udział w obydwu edycjach uczestnik otrzymuje dodatkowo po 10pkt

 Punkty klasyfikacji generalnej za zajęte miejsca przyznawane są wg zajętych miejsc na mecie:

1 miejsce – 65/33 pkt.

2 miejsce – 60/30 pkt.

3 miejsce – 56/28 pkt.

4 miejsce – 53/26 pkt.

5 miejsce – 50/25 pkt.

6 miejsce – 48/24 pkt.

7 miejsce – 46/23 pkt.

8 miejsce – 44/22 pkt.

9 miejsce – 42/21 pkt.

10 miejsce – 40/20 pkt.

11 miejsce – 39 pkt.

12 miejsce – 38 pkt.

13 miejsce – 37 pkt.

14 miejsce – 36 pkt.

15 miejsce – 35 pkt.

16 miejsce – 34 pkt.

17 miejsce – 33 pkt.

18 miejsce – 32 pkt.

19 miejsce – 31 pkt.

20 miejsce – 30 pkt.

21 miejsce – 29 pkt.

22 miejsce – 28 pkt.

23 miejsce – 27 pkt.

24 miejsce – 26 pkt.

25 miejsce – 25 pkt.

26 miejsce – 24 pkt.

27 miejsce – 23 pkt.

28 miejsce – 22 pkt.

29 miejsce – 21 pkt.

30 miejsce – 20 pkt.

31 miejsce – 19 pkt.

32 miejsce – 18 pkt.

33 miejsce – 17 pkt.

34 miejsce – 16 pkt.

35 miejsce – 15 pkt.

36 miejsce – 14 pkt.

37 miejsce – 13 pkt.

38 miejsce – 12 pkt.

39 miejsce – 11 pkt.

40 miejsce – 10 pkt.

41 miejsce – 9 pkt.

42 miejsce – 8 pkt.

43 miejsce – 7 pkt.

44 miejsce – 6 pkt.

45 miejsce – 5 pkt.

46 miejsce – 4 pkt.

47 miejsce – 3 pkt.

48 miejsce – 2 pkt.

49 miejsce – 1 pkt.

50 miejsce – 1 pkt.

kolejne – 1 pkt.

Wyniki poszczególnych edycji będą publikowane na stronie www.kameleonteam.pl w ciągu 48 godz. od ich zakończenia.

 5. Kategorie wiekowe CYKLO PIŁA 2017

mężczyźni

Junior 2002 – 2000

Elita 1999 – 1983

Masters I 1982 – 1968

Masters II 1967 i starsi

kobiety

– open 2002 i starsze

Mistrza Piły (na czas i ze startu wspólnego) wyłaniamy bez podziału na kategorie wiekowe – OPEN.

 6. Program ramowy CYKLO PIŁA:

– od godziny 17:30 do 18.00 zapisy i rejestracja zawodników

– zapoznanie z trasą CYKLO PIŁA.

godzina 18:40 start

godzina 20:00 zamknięcie trasy i zakończenie edycji.

 Wyjątki:

2 i 3 edycja zgodnie z regulaminami wyścigów organizowanych dnia 30 kwietnia (Jazda na czas i Wyścigi ze startu wspólnego)

5 edycja – sztafety – aneks do regulaminu zostanie opublikowany w terminie późniejszym

6 edycja odbywać się będzie na okrążeniach w miejscowości NIETUSZKOWO – 10 okrążeń – start sprawdzianu – MILCZ – meta w NIETUSZKOWIE po pokonaniu przez zwycięzcę 10 podjazdu.

  7 i 8 edycja – wyścigi w Debrznie – zgodnie z regulaminem Zawodów Kolarskich w Debrznie

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2002 r. i starsi.

Zawodnicy w kategorii junior (którzy nie ukończyli w dniu zapisów 18-stego roku życia) mają prawo startu tylko i wyłącznie za zgodą pisemną rodzica lub prawnego opiekuna (formularz zgody dostępny na stronie kameleonteam.pl).

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Każdy zawodnik odbiera numer startowy osobiście. Przy pierwszej rejestracji obowiązkowe jest posiadanie dowodu osobistego!!!

 NUMERY STARTOWE CYKLO PIŁA będą przypisane do zawodnika na cały sezon i będą do odbioru w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem 1 edycji ( wyścigi 7 i 8 edycji będą obsługiwane

inną numeracją).

7. Opłata startowa:

Opłata startowa za udział w kolejnych edycjach CYKLO PIŁA 2017 wynosi 30zł

z wyjątkiem:

– etap 6 w Nietuszkowie – 40zł

etap 2 i 3 w dniu 30.04.2017 Mistrzostwa Wielkopolski w Jeździe na Czas jazda indywidualna na czas – 40zł

wyścig ze startu wspólnego – 40zł

Istnieje możliwość wykupienia pakietu startowego w CYKLO Piła 2017 na 11 startów (wszystkie starty poza Debrznem). Pakiet jest płatny jednorazowo w kwocie 250 zł przy wpłacie do 31 marca 2017.

8. Sposób przeprowadzenia CYKLO PIŁA:

zawody będą miały charakter wyścigu szosowego na rundach

zawody odbywają się na rowerach szosowych i górskich

zgłoszenie liczy się od momentu pobrania numeru startowego w biurze zawodów

 CYKLO PIŁA 2017– odbywać się będzie w 13 edycjach w następujących terminach:

 12.04.2017 (środa)

1 edycja CYLKO PIŁA – sprawdzian kolarski – 6 okrążeń po 6,3 km – pilskie lotnisko

 30.04.2017 (niedziela)

2 edycja CYKLO PIŁA – jazda indywidualna na czas – 10km – w ramach Mistrzostw

Wielkopolski w Jeździe Indywidualnej na Czas

– 3 edycja CYKLO PIŁA – wyścig ze startu wspólnego (rozgrywany w ramach wyścigu głównego Masters) – 8 okrążeń po 6,3 km – pilskie lotnisko

 10.05.2017 r. (środa) 4 edycja CYKLO PIŁA – sprawdzian kolarski – 7 okrążeń po 6,5 km – pilskie lotnisko

17.05.2017 r. (środa) – 5 edycja CYKLO PIŁA – sztafety – szczegóły w aneksie do regulaminu*

 02.06.2017 r. (piątek) – 6 edycja CYKLO PIŁA – górski sprawdzian kolarski – 10 okrążeń po 2,5 km – okrążenie w miejscowości NIETUSZKOWO

 10.06.2017 r. (piątek) – 7 edycja CYKLO PIŁA – jazda indywidualna na czas – wyścig w Debrznie

 11.06.2017 r. (sobota) – 8 edycja CYKLO PIŁA – wyścig ze startu wspólnego – wyścig w Debrznie

 30.06.2017 r. (piątek) – 9 edycja CYKLO PIŁA – sprawdzian kolarski – 12 okrążeń po 6,3 km – Pilskie Lotnisko

 04.08.2017 r. (piątek) 10 edycja CYKLO PIŁA – kryterium uliczne – „wyścig punktowy” – 15 rund po 2,5 km

 25.08.2017 r. (piątek) – 11 edycja CYLKO PIŁA – sprawdzian kolarski – 8 okrążeń po 6,3 km – Pilskie Lotnisko

5.09.2016 r. (wtorek) – 12 edycja CYKLO PIŁA – jazda indywidualna na czas – 12km – Pilskie Lotnisko

23.09.2017 r. (sobota) – 13 edycja CYKLO PIŁA – FINAŁ – nocne kryterium uliczne – 30km

9. Warunki uczestnictwa:

CYKLO PIŁA jest ogólnodostępną, otwartą imprezą dla amatorów jazdy rowerowej, którzy spełnią następujące warunki:

posiadają sprawny rower

start wyłącznie w sztywnym kasku rowerowym

zakaz stosowania rowerów z napędem elektrycznym

opłacone startowe (zgodnie z pkt. 7 regulaminu)

okolicznościowy numer startowy odbierany przy pierwszym starcie – jest ważny do końca edycji CYKLO PIŁA i przechodzi na własność startującego.

kategoryczny zakaz startu na rowerach z kierownicą typu “LEMOND” podczas wyścigów ze startu wspólnego

10. Organizatorzy zapewniają:

numer startowy,

pomoc medyczną na trasie zawodów,

oznakowanie trasy

 11. Nagrody i numery startowe:

Numery startowe są przydzielane na całą serię Cyklo Piła 2017.

W przypadku jego zagubienia – wykonanie duplikatu kosztuje 20 zł.

Po zakończeniu ostatniej edycji Cyklo Piła 2017 za zajęcie I, II lub III miejsca w każdej grupie wiekowej zawodnicy otrzymają nagrody i pamiątkowe puchary.

Organizatorzy nie przewidują dekoracji zwycięzców poszczególnych edycji.

 12. Postanowienia regulaminowe – zasady poruszania się na trasie:

zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika,

zawodnik powinien zachować szczególną uwagę w czasie jazdy,

zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych tzn. oraz na drogach publicznych

na trasie zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego szczególnie od startu do miejscowości i na końcowym odcinku na ulicach

każdy z zawodników uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków spowodowanych przez zawodnika w trakcie trwania wyścigu, jak również tuż przed wyścigiem i po jego zakończeniu.

13. Ochrona środowiska na trasie CYKLO PIŁA:

Rywalizacje odbywa się na terenie Lotniska Piła (pas startowy) dlatego surowo zakazuje się na jego trasie używania otwartego ognia i palenia tytoniu. Na całej jego trasie zabrania się pozostawiania śmieci. Niedozwolone jest zabieranie na trasę wyścigu napojów w szklanych opakowaniach. Jeżeli organizator lub wyznaczone do tego służby stwierdzą naruszenie tych zasad regulaminu, zawodnik zostanie usunięty z trasy, jak również ukarany karą porządkową w postaci grzywny.

 14. Kary za nie sportowe zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu:

Jeżeli upoważnione przez organizatora osoby (sędziowie, służby porządkowe) stwierdzą naruszenie postanowień powyższego regulaminu przez uczestnika, zostanie on niezwłocznie usunięty z trasy wyścigu. Ponadto zostanie ukarany za naruszenie obowiązujących przepisów, jakie są ustanowione

 15. Postanowienia końcowe:

Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w trakcie wyścigu na zawodniku oraz nie odpowiada za szkody powstałe z ich winy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody rzeczowe i majątkowe powstałe na osobach biorących udział w czasie trwania imprezy, jak i bezpośrednio przed i po. Uczestnik na zgłoszeniu potwierdza, że wszystkie dane zawarte na karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. Przekazanie wypisanego zgłoszenia do biura zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem zawodów i jego akceptacją.

Zawodnicy dojeżdżają do miejsca zwodów na własny koszt. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie będące własnością uczestnika. Wszelkie mienie zawodnik na czas wyścigu zabezpiecza we własnym zakresie.

Szanowny zawodniku respektuj wszelkie polecenia organizatora oraz osób upoważnionych przez organizatora do tego rodzaju czynności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jak również do przebiegu trasy i do interpretacji niniejszego regulaminu.