OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW WYŚCIGÓW 12-13.09.2015 r.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW WYŚCIGÓW 12-13.09.2015 r.
(prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiednich oświadczeń i złożenie ich w Biurze Zawodów w dniu wyścigu)